Olympijský den na 4.ZŠ Chomutov

06.06.2024

Na ZŠ Kadaňská proběhl olympijský den, zastoupen byl i softball, shrnutí tohoto dne dle slov učitelského sboru ze sociálních sítí:

Olympijský den 1. stupně ZŠ Kadaňská
V pátek 31. května proběhl na školním hřišti "olympijský den". Zahájili jsme ho slavnostním nástupem všech tříd 1. stupně, kterého se zúčastnily i dvě chomutovské sportovní osobnosti.
Pozvání na naši akci přijala účastnice tří minulých letních olympijských her plavkyně Simona Kubová (Baumrtová). Se zapálenou pochodní a zástupci jednotlivých sportovišť symbolicky oběhla školní hřiště. Štafetu předala druhé osobnosti, tou byl Artur Omarov, který se letos zúčastní olympijských her v Paříži v zápase řecko-římském. Oba pronesli krátkou úvodní řeč k dětem a po celou dobu akce ochotně rozdávali úsměvy i autogramy.
Velký dík za zdařilý průběh celé akce patří sportovním oddílům našeho města, které také přijaly naše pozvání. Děti si tak mohly vyzkoušet softbalové dovednosti s míčkem i pálkou, basketbal, fotbal, volejbal nebo stolní tenis. Zjistily, že není jednoduché pádlovat na kanoistickém trenažéru ani ujet pár kilometrů na kole. Poznaly pohled z koňského sedla, s asistencí gymnastek manipulovaly se stuhou, míčem i dalšími gymnastickými pomůckami. Na zápasnické žíněnce bylo pořád plno. Tady žáci zhlédli ukázky některých zápasnických chvatů mladých zápasníků a mohli si je s nimi i vyzkoušet. Oddíl atletiky nám zapůjčil další pomůcky, které jsme využili na několika různých stanovištích. Děti zdolávaly další sportovní úkoly, např. skok přes překážky, skok do dálky s rozběhem nebo z místa. Využili jsme i možnosti sportovat jako paralympionici, když na invalidním vozíku děti házely oštěpem. Dlouhá fronta se tvořila u RC autíček, kde si kluci i děvčata s nadšením projeli dráhu plnou překážek. Odpočinout si mohli snad jen u šachové partie.
Nadšení malých olympioniků bylo velké, ale vše má také svůj konec. Ten patřil předání dárků, odměn i památečních medailí. Možná se v budoucnu této akce dočkáme všichni společně znovu.
Za kolektiv učitelů 1. stupně Jana Adámková a Monika Křížková

Bylo nám ctí předvést náš sport další mládeži a věříme, že to nebylo naposledy.